Projekt z zakresu zdiagnozowana problemów w przedsiębiorstwie, postawy i oczekiwania pracowników, plan szkoleń.

Projekt

Projekt przygotowany został na zlecenie  Klienta i dotyczy zdiagnozowanych problemów występujących w przedsiębiorstwie, jak również postaw i oczekiwań pracowników. W końcowej części raportu znajduje się proponowany plan szkoleń dla pracowników, który został zdefiniowany na podstawie obserwacji i przeprowadzonych badań. A także wdrożenie w postaci działań szkoleniowych.

Firma

Producent termoelektrycznych i rezystancyjnych czujników temperatury. Początkowo produkcja skierowana była dla sektora pieców przemysłowych, lecz w niedługim czasie firma nawiązała współpracę z niemal każdą gałęzią przemysłu.Obecnie jest jednym z głównych niemieckich producentów czujników i technologii pomiarów temperatury.

Potrzeba

Określenie kluczowych dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa problemów, przedstawienie sformułowanie celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz działań wdrożeniowych.

Cel

Biorąc pod uwagę także oczekiwania pracowników w stosunku do czasu, po jakim chcą zauważać rezultaty wprowadzanych zmian, należy utworzono dwie grupy działań. Pierwsza zwiera działania doraźne, które można wprowadzić szybko i również szybko przyniosą rezultaty. W drugiej grupie znalazły się natomiast działania długookresowe, które będą przybliżały firmę do osiągnięcia długofalowych celów o zbliżonym charakterze do celów strategicznych.

Działania

 Na podstawie szczegółowej analizy przedstawienie zaleceń dla organizacji  ( lista zaleceń oraz program wdrożeniowy) oraz przeprowadzenie szkoleń.  Szkolenia adresowane do wszystkich pracowników bez podziału na miejsce pracy (administracja/produkcja/sprzedaż). Jednym z celów szkoleń jest zintegrowanie całego zespołu oraz odblokowanie komunikacji, w związku z czym, w szkoleniach wzięli udział wszyscy. Przy obecnym poziomie zatrudnienia (16 osób), przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników jednocześnie nie będzie stanowiło problemu od strony organizacyjnej i technicznej.

Efekt

Wypracowane narzędzia ciągłego doskonalenia

·         Codzienne StandUp’y

·         Wizualizacja

·         Standaryzacja

·         Cykl PDCA i SDCA oraz proces uczenia się

·         Spojrzenie całościowe na procesy w organizacji

·         System kaizen

Poprawa w zakresie

•             Ogólnych  zasad skutecznej komunikacji

•             Komunikacji werbalnej i niewerbalnej

•             Umiejętności słuchania

•             Elementów zarządzania sobą w czasie

•             Elementów zarządzania stresem

•             Asertywności

Customer reviews

"”PRKIK recommends Centrum Innowacji ProLearning as a professional business partner. The training centre organized IT courses in which our employees participated. The course MS 6425-…"

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.

więcej

"„Particiaption of our employees in te course „Complaints and conflict situations handling” contributed to the growth of our products sells and the knowledge gained and applied by our…"

Complaints and conflict situations handling

więcej

"„An employee of Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu participated in MS6425 nad MS6419 courses. We have a basis to recommend Centrum Innowacji ProLearning as a…"

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

więcej

Please fill in the form below in order to sign up for chosen exams.

Code * Name * Date * Time Option
+

Your information

- See terms and conditions
×