Analiza potrzeb wdrożeniowo szkoleniowych w zakresie poprawy funkcjonowania firmy.

Projekt

Trzyetapowy projekt szkoleniowo wdrożeniowy oparty na szczegółowej analizie potrzeb, za pomocą narzędzi związanych z obserwacją uczestniczącą. Podział całego projektu na etap (1) analizy i diagnozy oraz (2) syntezy.  Po pierwszym etapie następuje  podjęcie decyzji o ewentualnej dalszej współpracy z CI ProLearning w etapie syntezy.

Firma

Koncern jest jednym z wiodących producentów systemów sterowania i regulacji z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie projektowania i wytwarzania produktów elektronicznych  i elektromechanicznych m.in. dla renomowanych producentów sprzętu gospodarstwa domowego.

Potrzeba

Zdefiniowane problemy to:

1)            Multitasking -problemy z doborem odpowiednich osób do zespołów wielozadaniowyc ;

2)            Monitorowanie zasobów, zwłaszcza w zakresie obciążenia pracą;

3)            Problemy z przepływem i zachowywaniem wiedzy w organizacji;

4)            Nieprecyzyjna strategia rozwoju personelu.

Nacisk położony na uproszczenie procedur, stworzenie polityki transparentności procesów oraz ukształtowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej, która w perspektywie czasu będzie stanowiła element wpływający pozytywnie na przewagę konkurencyjną.

Cel

Firma znajduje się obecnie w fazie zmian. Odnosząc aktualną sytuację, można uznać, że jest to najlepsza chwila do uporządkowania procesów okołobiznesowych (tj. z zakresu organizacji i zarządzania) w przedsiębiorstwie.

Działania

1)            Analiza – konsultanci CI ProLearning dokonują obserwacji biernej oraz uczestniczącej w przedsiębiorstwie . Praca zespołu interdyscyplinarnego.

2)            Diagnoza – na podstawie obserwacji oraz badań, zespół ekspertów przygotował raport, w którym zaprezentowana jest pełna diagnoza przedsiębiorstwa związana z organizacją i zarządzaniem. W raporcie znajdują się informacje na temat stanu obecnego oraz pożądanego. Uzupełnieniem raportu jest szczegółowy plan oraz harmonogram działań, które doprowadzą firmę do stanu pożądanego.

Efekt

3)            Synteza – etap ten następuje po prezentacji wyników wcześniejszych etapów. Na podstawie wniosków z raportu, CI ProLearning  proponuje plan szkoleń i/lub wdrożeń wraz z doborem odpowiedniej kadry do ich przeprowadzenia.

Customer reviews

"„Particiaption of our employees in te course „Complaints and conflict situations handling” contributed to the growth of our products sells and the knowledge gained and applied by our…"

Complaints and conflict situations handling

więcej

"”PRKIK recommends Centrum Innowacji ProLearning as a professional business partner. The training centre organized IT courses in which our employees participated. The course MS 6425-…"

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.

więcej

"„An employee of Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu participated in MS6425 nad MS6419 courses. We have a basis to recommend Centrum Innowacji ProLearning as a…"

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

więcej

Please fill in the form below in order to sign up for chosen exams.

Code * Name * Date * Time Option
+

Your information

- See terms and conditions
×